Glosetræning
  • Glosefeltet er et vendekort med dansk på den ene side og fransk på den anden.
  • Tænk dig om, men ikke for længe.
  • Fjern kortet, når du kan glosen.Gå til
Opgave 1     Opgave 3
Tilbage til
Aujourd'hui en France
Vocabulaire